prof dr Nebojša Tasić

spec kardiolog

Prof. Dr Nebojša Tasić, predsjednik Udruženja centara za hipertenziju, prevenciju infarkta i šloga – HISPA, načelnik Centra za kardiovaskularna istraživanja IKVB „Dedinje“

  • Diplomirao na Medicinskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu- Diplomirao na Medicinskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu
  • Magisterijum – Medicinski Fakultet, Univerzitet u Beogradu na temi “Promjene koncentracije kalcijuma pri različitim režimima unosa soli kod bolesnika sa esencijalnom hipertenzijom”Uža naučna, odnosno umjetnička oblast: Interna medicina (endokrinologija)
  • Doktorat – Medicinski Fakultet, Univerzitet u Beogradu na temi “Lipidni status i oligoelementi u serumu i karotidnom plaku različite morfologije”Uža naučna, odnosno umjetnička oblast: Interna medicina (kardiologija)
  • Docent na predmetu Interna medicina na Medicinskom fakultetu ‎(2007-2011)
  • Saradnik ekspert Svjetske Zdravstvene Organizacije WHO ‎(1994-2002)- Predsjednik Udruženja centara za hipertenziju, prevenciju infarkta i šloga
  • HISPA- Načelnik Centra za kardiovaskularna istraživanja IKVB „Dedinje“

Uvijek tu za Vas!