INTERNA MEDICINA

Interna medicina predstavlja medicinsku specijalnost koja se bavi proučavanjem, liječenjem i sprječavanjem bolesti unutrašnjih organa, kao što su bolesti srca, pluća, krvi i krvnih sudova, organa za varenje, bubrega i sl.

U savremenoj medicini, internista bira polje ekspertize kojim će se bliže baviti ali i dalje u sklopu svih bolesti posmatra cjelokupan organizam, liječi cijelog pacijenta a ne samo bolest

Internistički pregled podrazumijeva: anamnezu, detaljan razgovor sa pacijentom o zdravstvenom stanju, detaljni klinički pregled koji obuhvata inspekciju, palpaciju, perkusiju i auskultaciju (ovim putem doktor će utvrditi kakvo je opšte stanje pacijenta, pogledati kožu i vidljive sluznice, laganim pritiscima vrhovima prstiju pregledati limfne čvorove, krvne žile, trbušne organe i poslušati srce i pluća), mjerenje krvnog pritiska, EKG, određivanje i korigovanje faktora rizika za nastanak bolesti srca i malignih oboljenja, postavljanje dijagnoze i određivanje terapije, eventualno predlaganje dopunskih ispitivanja.

Internističkim pregledom analiziraju se stanja i bolesti:

  • povišeni krvni pritisak (arterijska hipertenzija)
  • koronarna bolest (angina pektoris – bol u grudima)
  • bolesti pluća, hronični bronhitis, astma, akutni bronhitis, upale pluća, upale sinusa
  • šećerna bolest (dijabetes)
  • bolesti žlijezda s unutrašnjim lučenjem (štitnjača, polne žlijezde, hipofiza)
  • bolesti bubrega i mokraćnih kanala
  • poremećaji cirkulacije u venama i arterijama
  • bolesti prostate

Takođe, internistički pregled je obavezan dio predoperativne obrade, ali i kod prvih primećenih nepravilnosti u funkcionisanju organizma.

Uvijek tu za Vas!