KARDIOLOGIJA

Kardiolog je specijalista za bolesti srca i krvnih sudova. Bavi se prevencijom, dijagnostikom i liječenjem bolesti srca i krvnih sudova.

Najučestalije kardiološke bolesti su hipertenzija (povišen krvni pritisak, nazvana još i “tihi” ubica), infarkt miokarda, aritmija i mnoge druge bolesti, koje su u modernom dobu sve češće.

Kardiološki pregled traje oko 20 minuta,a počinje:

Anamnezom – razgovor sa pacijentom o tegobama, istoriji bolesti, prisutnim faktorima rizika za razvoj srčanih bolesti …

Fizikalni pregled:

 • Inspekcija – posmatranje
 • Palpacija – opipavanje
 • Auskultacija – slušanje srca i pluća (koristeći stetoskop)
 • Mjerenje krvnog pritiska
 • EKG srca
 • Postavljanje dijagnoze i davanje savjeta i preporuka za dalje liječenje i dodatnu dijagnostiku (ultrazvuk srca, holter pritiska, holter ekg-a ….)
 • Prepisivanje potrebne terapije ako je potrebna

 

Kada je potrebno obaviti kardiološki pregled?

 • Ukoliko imate bol i pritisak u grudima (stezanje u grudima)
 • Osjećaj lupanja i preskakanja srca
 • Osjećaj nepravilnog srčanog rada
 • Otežano disanje i gušenje, osjećaj nedostatka vazduha
 • Malaksalost, nesvjesticu, vrtoglavicu
 • Oticanje potkoljenica

Redovne kardiološke preglede treba da obavljaju svi pacijenti koji imaju povišen krvni pritisak, ranije su preboljeli infarkt srca, imaju ugrađene stentove ili su imali kardiohiruršku operaciju (bajpas ili zamjenu srčanih zalistaka).

Ultrazvučno snimanje srca je neinvazivna i potpuno bezbolna dijagnostička metoda kojom se obavlja pregled srca i velikih krvnih sudova srca. Ovim pregledom se mogu otkriti različita oštećenja srca i srčanog mišića, ukoliko su prisutna. Pregled traje oko 20 minuta.

Radi se u cilju otkirvanja bolesti srčanih zalistaka, oštećenja srčanog mišića, smanjene pokretljivosti ili nepokretljivosti dijela srčanog mišića (ožiljak nakon srčanog udara), zapaljenja srčanog mišića (miokarditisa), zapaljenja srčanih zalistaka (endokarditisa), bolesti velikih krvnih sudova srca, prisustva krvnih ugrušaka u plućnoj arteriji (plućna embolija) i otkrivanja uzroka tegoba kao što je otežano disanje ili bol u grudima.

Izvodi se tako sto pacijent legne na lijevi bok i stavi lijevu ruku ispod glave, a nakon toga kardiolog prislanja sondu na grudni koš u cilju dobijanja jasne slike vašeg srca i velikih krvnih sudova srca.

Holter EKG-a je grafički zapis električne aktivnosti srca tokom perioda od 24 sata uz pomoć uređaja koji se zove holter. Holter je mali, nosivi uređaj koji bilježi srčani ritam. Radi se u cilju registrovanja promjena srčanog ritma koje se javljaju povremeno ili samo u određenim situacijama; registrovanja poremećaja srčanog ritma i sprovođenja (aritmije) i drugih bolesti srca; praćenja rada pejsmejkera itd.

Izvodi se tako što se na grudni koš prilijepi pet elektroda koje su povezane sa holterom-malim uređajem koji se nosi u torbici . Tokom perioda od 24 sata uređaj neprekidno registruje električnu aktivnost srca.

Dok nostite holter uređaj preporučljivo je da obavljate sve uobičajene aktivnosti.
Neophodno je da vodite dnevnik aktivnosti i tegoba u kome ćete upisivati šta ste radili tokom 24-časovnog snimanja i koje ste smetnje imali (poput osjećaja lupanja srca, nepravilnog srčanog rada, osjećaj “preskakanje srca”, bol u grudima, nesvjesticu, vrtoglavicu ili nedostatak vazduha, i slično).

Nakon 24 sata vraćate uređaj i donesete dnevnik aktivnosti i smetnji. Kardiolog će uporediti 24-časovni EKG zapis sa tegobama i aktivnostima iz dnevnika i objasniti rezultat ispitivanja.

Tokom nošenja uređaj ne smije da se pokvasi zato što će se pokvariti. Zbog toga je zabranjeno da se tog dana kupate, tuširate ili plivate.

Holter monitoring krvnog pritiska je brza, bezbolna i neinvazivna metoda kojom se krvni pritisak mjeri u određenim vremenskim intervalima. Holter je mali, nosivi uređaj koji registruje vrijednosti krvnog pritiska. Snimanje traje jedan dan (24 sata). Radi se u cilju otkrivanja dnevnih i noćnih varijacija (promjena) vrijednosti krvnog pritiska, fenomena “bijelog mantila” (porast krvnog pritiska uzrokovan strahom od doktora, a ne oboljenjem), povišenih ili sniženih vrijednosti krvnog pritiska (kod djece, starijih osoba, adolescenata, trudnica), „maskiranih” povišenih vrijednosti krvnog pritiska i u cilju praćenja efekata liječenja (terapije).

Izvodi se tako što se na nadlakticu postavlja manžetna koja je povezana sa holter uređajem koji se nalazi u torbici. Manžetna se naduvava i krvni pritisak se mjeri tokom dana na svakih 30 minuta, kao i tokom noći.

Dok nostite holter uređaj poželjno je da obavljate sve uobičajene aktivnosti. Neophodno je da vodite dnevnik aktivnosti i tegoba u kome ćete upisivati šta ste radili tokom 24-časovnog snimanja i koje ste smetnje imali (ukoliko ste ih imali). Nakon 24 sata vraćate uređaj i donesete dnevnik aktivnosti i smetnji. Kardiolog će uporediti vrijednosti krvnog pritiska sa tegobama i aktivnostima iz dnevnika i objasniti rezultate ispitivanja.

Tokom nošenja uređaj ne smije da se pokvasi zato što će se pokvariti. Zbog toga je zabranjeno da se tog dana kupate, tuširate ili plivate

Uvijek tu za Vas!