KVANTNA MEDICINA

Kvantna medicina predstavlja pravac holističke medicine koji integriše znanja i iskustva kvantne fizike, zapadne i istočne medicine kao i bioelektronike. Razvojem aparata iz oblasti kvantne medicine možemo da registrujemo poremećaj energetskih tokova organizma samim tim da prepoznamo bolest u njenom začetku i na vrijeme pristupimo liječenju i mijenjanju životnih navika i time spriječimo da se bolest ponovo javi.

Osnovno načelo kvantne fizike je da apsolutno sve ima frekvenciju, a da svaka ćelija našeg tijela ima svoju idealnu frekvenciju. Kada se ta idealna frekvencija promijeni usljed dejstva različitih spoljašnjih i unutrašnjih faktora dolazi i do poremećaja biohemijskih procesa što vodi u nastanak bolesti. Ljudski organizam se konstantno nalazi u procesu samoizlječenja. Ukoliko odbrambene snage organizma nisu uspjele da obezbijede homeostazu potrebna je im je pomoć u vidu mikrorezonantne terapije.

Biorezonanca ( „resonare“ – treperenje u skladu, harmonične vibracije) je neinvazivna metoda za dijagnostiku i terapiju u oblasti energetskih informacija. U osnovi ove metode je saznanje da svaki naš organ i ćelija ima sopstveni spektar karakterističnih frekvencija isto kao i sve drugo što nas okružuje (bakterije, virusi, paraziti, gljivice, hrana, zračenje iz spoljašnje sredine, aditivi, teški metali, naše misli i emocije).


Spectra je biorezonantni aparat – čitač bioloških frekvencija uz pomoć koga se može provjeriti trenutno stanje tijela i dati nam uvid koju korekciju je potrebno učiniti da bi se podstaklo jačanje zdravih potencijala organizma. 


Prednosti provjere funkcionalnog stanja tijela na biorezonantnom aparatu su:

1. Provjera traje (do 1,5h) i preciznost dobijenih rezultata je do 96% .
2. Potpuno je bezbolna. 
3. Daje holistički pogled na cijelo tijelo – vrši se procjena i fizičkog i psihičkog stanja.
4. Otkrivaju se sistemi koji su najopterećeniji i čijom korekcijom se može poboljšati opšte stanje.
5. Otkrivaju se opterećenja u samom organizmu (bakterije, virusi, paraziti, gljivice, psihički stres) kao i opterećenja iz spoljašnje sredine (zračenja telefona, kompjutera, geopatološka opterećenja, opterećenja alergenima iz hrane i inhalacionim alergenima, opterećenja aditivima…)


Šta možete dobiti ovom provjerom funkcionalnog stanja tijela:

1. Kompletan uvid u trenutno stanje vašeg tijela.
2. Intoleranciju na hranu - šta je to iz hrane što vam trenutno smeta što ako na neko vrijeme isključite iz ishrane može vam poboljšati opšte stanje.
3. Načine na koje možete poboljšati vaše zdravlje

Uvijek tu za Vas!