NEUROLOGIJA

Neurologija je grana medicine koja izučava poremećaje nervnog sistema. Ona se bavi ispitivanjem i pregledom neuroloških pacijenata, obavljanjem dijagnostičkih procedura, postavljanjem dijagnoze i liječenjem bolesti mozga, kičmene moždine, nerava, mišića i u toj oblasti orijentisanim krvnim sudovima.

Neurološki poremećaj je svaki poremećaj ljudskog tjelesnog nervnog sistema.

Primjeri simptoma obuhvataju paralizu, mišićnu slabost, slabu koncentraciju, gubitak senzacije, epileptički napadi, konfuzije, bol i promijenjeni nivo svijesti.

Postoji veliki broj neuroloških poremećaja, a neki su prilično česti. Oni se mogu potvrditi putem neuroloških pregleda i izučavati I tretirati u okviru specijalnosti neurologije I kliničke neuropsihologije.

Neurolog pregleda pacijenta čiji simptomi sugerišu na različita neurološka oboljenja, kao što su na primjer glavobolje, šlog, demencija(alchajmerova bolest), epilepsija, Parkinsonova bolest, neuropatija, mijastenija gravis, multipla skleroza, te brojne druge neurološke poremećaje od kojih pacijenti boluju.

Sam neurološki pregled koji obavlja neurolog je osnova neurologije i podrazumijeva bezbolno ispitivanje nerava glave (kranijalnih nerava), vida, snage i napetosti tjelesnih mišića, refleksa, stabilnost pri stajanju i hodu, preciznosti pokreta, senzibiliteta, govora, kao i psihičkog stanja pacijenta u smislu pamćenja, rasuđivanja i orijentacije.

Na osnovu ishoda ovoga pregleda, neurolog može da zahtijeva dodatno istraživanje uključujući mnogobrojne druge testove.

U našoj Poliklinici moguće je dodatno uraditi: kolor dopler krvnih sudova vrata, holter krvnog pritiska, pregled kliničkog neuropsihologa, pregled psihijatra.

Ispitivanje kliničkog neuropsihologa je često neophodno u procjeni intelektualnih i drugih psiholoških potencijala oboljelih, što neurolozima olakšava postavljanje dijagnoze i strategije u daljem liječenju i rehabilitaciji na taj način ispitivanih pacijenata.

Klinička neuropsihologija služi ljudima tokom čitavog života, kad god postoji zabrinutost zbog funkcije mozga. Neka od stanja sa kojima se neuropsiholozi rutinski bave, uključuju potrese mozga i traumatične povrede mozga, epilepsiju, rak mozga, moždani udar i demencije.

Neuropsihološke procjene i kompletna dijagnostika se posebno zahtijevaju da bi se razumjelo kako funkcionišu različita područja i sistemi mozga. Testiranje se obično preporučuje kada postoje simptomi ili žalbe, koji uključuju pamćenje ili razmišljanje. To može signalizirati promjena koncentracije, organizacije, rasuđivanja, pamćenja, jezika, percepcije, koordinacije ili ličnosti. Do promjene može doći zbog bilo kog broja medicinskih, neuroloških, psiholoških ili genetskih uzroka.

Neuropsihološka rehabilitacija bavi se poboljšanjem kognitivnih, emocionalnih, psihosocijalnih i bihejvioralnih deficita, prouzrokovanih povredom ili oštećenjem mozga, psihološkom traumom, ili bilo kojom vrstom fizičkih oboljenja ili smetnji. Neuropsihološka rehabilitacija je uglavnom usredsređena na pristup tretmanu pacijenata sa povredom mozga, drugim organskim ili psihičkim traumama, koje su dovele do problema u funkcionisanju pacijenata, pomoć njihovim porodicama i stručnom osoblju koje brine o njima i bira ciljeve koje treba postići.

Uvijek tu za Vas!