OPŠTA MEDICINA

Osim što se bavi dijagnostikom, terapijom bolesti i stanja, važna uloga ljekara opšte medicine jeste i sprovođenje preventivnih programa kojima sprječava da do bolesti dođe. Identifikacijom faktora rizika, savjetima za prevazilaženje istih i podizanjem svijesti pacijenta o mogućim posljedicama rizičnog ponašanja ljekar može da doprinese smanjenom obolijevanju od nekih čestih bolesti, poput povišenog krvnog pritiska, povišenih masnoća u krvi, šećerne bolesti, plućnih bolesti i drugih.

Podrazumijeva uzimanje anamneze (sadašnje bolesti, lične, porodične anamneze), razgovor sa pacijentom o aktuelnim tegobama, alergijama, navikama, faktorima rizika.


Klinički pregled po organskim sistemima ili ciljani pregled u zavisnosti od aktuelnih tegoba najčešće podrazumijeva: pregled ždrijela, auskultaciju pluća i srca, mjerenje TA i po potrebi EKG snimak, palpatorni pregled abdomena, neurološki pregled.


Na osnovu svega navedenog, kao i uvida u postojeću medicinsku dokumentaciju, ljekar postavlja dijagnozu, predlaže terapiju ili ukoliko je neophodno upućuje pacijenta na dodatne preglede i laboratorijske analize.

Infuzija je tečni rastvor koji sadrži supstance, u medicinski propisanoj količini, koje su potrebne našem organizmu. U standardnoj infuziji osnovne supstance su soli (natrijum-hlorid), šećeri(glukoza), elektroliti tj. minerali i vitamini.


Infuzija se uključuje najčešće kod stanja dehidratacije organizma, kada je u kratkom roku neophodno nadoknaditi veću količinu izgubljene tečnosti.

Infuzija se uvodi i kada je pacijentu potrebno dati određeni lijek direktno u krvotok, jer je tako dejstvo lijeka najbrže, a neki lijekovi se moraju rastvoriti ili razblažiti u određenom rastvoru i u određenoj količini.

 

Davanje subkutanih, intramuskularnih i intravenskih injekcija, plasiranje katetera i previjanje je po indikaciji ljekara Poliklinike Rezidencija zdravlja Kerber .

Inhalacija predstavlja udisanje ljekovitih supstanci u obliku pare ili aerosola pomoću električnog inhalatora, a preko maske za lice i nos. Izuzetno je korisna terapijska metoda u liječenju sinuzitisa, kašlja, jakih prehlada, astme i drugih oboljenja disajnih puteva.

Pregled sa odredjivanjem metaboličke terapije za onkološke pacijente, ne podrazumijeva postavljanje dijagnoze, već upoznavanje sa mehanizmom nastanka i najboljim načinima za odbranu od bolesti.

Dobijate podatke o tome šta uzrokuje karcinom, koja potporna terapija je potrebna, šta to sve krije priroda a vama može blagotvorno uticati na imunitet. Savjetujemo vas o ishrani koja usporava rast tumorskih ćelija, koja će smanjiti neželjena dejstva terapije na zdrave sisteme organa u vašem organizmu. 
 
Na osnovu obavljenog pregleda, doktor vam uključuje metaboličku terapiju koja podrazumijeva kombinaciju vitamina i minerala koji će podržati vaš imuni sistem nakon primjene hemoterapija. Način primjene ove terapije je u vidu infuzionih rastvora u trajanju od 4 dana, a prvi rastvor se prima 10 dana od hemoterapije.

Kombinacija jakih antioksidanasa i materija koje dižu pH Vašeg organizma pomaže u očuvanju što bolje funkcije odbrambenog mehanizma i smanjuje neželjena dejstva terapije.

Uvijek tu za Vas!