HEMATOLOGIJA

Hematologija je grana interne medicine koja se bavi urodjenim i stečenim poremećajima krvi, poremećajem zgrušavanja krvi i malignim bolestima krvi.

Najčešći simptomi zbog kojih se pacijenti javljaju hematologu su slabost, malaksalost, zujanje u ušima, vrtoglavica, lupanje srca, noćni grčevi u mišićima ruku i nogu, gubitak apetita, muka, gadjenje, glavobolja, poremećaj vida, povišena temperatura, promjene na koži u vidu modrica, pad imuniteta i sklonost ka infekcijama, bolovi u kostima, tromboze dubokih vena i otoci ekstremiteta, produženo krvarenje nakon povrede, itd.

Ljekar subspecijalista hematolog obavlja razgovor sa pacijentom i sprovodi detaljan klinički pregled, a zatim sprovodi dalja ispitivanja u prvom redu laboratorijska, a ako je potrebno i ispitivanje kostne srži, limfnih žlijezda, i spitivanje hemostaze i koagulacije.

Ukoliko pri analizi kompletne krvne slike i/ili diferencijalne leukocitarne formule postoje nezreli, atipični leukociti, eritrociti ili trombociti onda je potrebno napraviti razmaz periferne krvi. Razmaz koristi ljekaru da identifikuje stanje koje je dovelo do promjene ćelija krvi i da prati dalju terapiju specifičnog oboljenja.

Razmaz periferne krvi predstavlja razvučenu kap krvi na predmetnom staklu, koja se tretira specijalnim bojama da bi se ćelije krvi jasno vidjele i evaluirale. Rezultati razmaza periferne krvi uključuju opis eritrocita, leukocita i trombocita, kao i sve uočene abnormalnosti koje se mogu vidjeti.

Uvijek tu za Vas!