PSIHIJATRIJA

Psihijatrija je medicinska grana koja se bavi proučavanjem I liječenjem mentalnih/ duševnih stanja i poremećaja.

U poremećaje odraslog doba koje liječi psihijatar najčešći su anksiozni poremećaji i poremećaji raspoloženja kao što su:

  • depresija, bipolarni poremećaji, itd.
  • razna anksiozna stanja, mnogobrojne fobije, panični poremećaj, opsesivnokompulsivni poremećaji, 
    reakcija na stres i poremećaj prilagođavanja, disocijativni (konverzivni) poremećaj, tjelesni psihogeni poremećaji, psihogeni bol, hipohondrijaza i somatoforni poremećaji,…
  • psihotični poremećaji.
  • poremećaji ličnosti (nezadovoljavajuće funksionisanje u mnogobrojnim sferama života, nezadovoljstvo sobom, disfunkcionalni interpersonalni odnosi)
  • poremećaji ishrane, spavanja, seksualna disfunkcija
  • bolesti zavisnosti – zloupotreba psihoaktivnih supstanci, kocka, zavisnost od interneta…

Određena mentalna bolest/stanje se dijagnostikuje iz razgovora sa klijentom a i po potrebi na osnovu podataka od strane bliske osobe.

Terapija zavisi od samih simptoma, njihovog intenziteta i trajanja, i uključuje farmakoterapiju i psihoterapiju. Prilagođava se individualno svakom klijentu.

Broj seansi zavisi od  dijagnostikovanog problema kao i od ličnosti klijenta, što podrazumijeva da se određena fenomenologija može riješiti za kratak vremenski period, dok je za druge potrebno duže praćenje i intezivniji rad. Dužina seanse je uobičajeno od 30 do 60 minuta. Kontrole su do 30 minuta i podrazumijevaju korekciju terapije, support.

Uvijek tu za Vas!