INFEKTOLOGIJA

Infektologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i liječenjem zaraznih bolesti izazvanih virusima, bakterijama, parazitima i gljivicama. Infektolozi učestvuju i u liječenju bolesti bubrega (urinarnih infekcija), upala uha, infekcija očiju, u saradnji sa kolegama odgovarajućih specijalnosti koji poznaju anatomiju određenih organa, ali ne i uzročnike infekcija.

Među najčešće infektivne bolesti u današnjem svijetu spadaju: prehlada, hepatitisi B i C, malarija, HIV/AID, tuberkuloza.

Mnoge infektivne i neinfektivne bolesti imaju povišenu temperaturu kao jedini simptom, pa je veoma važno postaviti tačnu dijagnozu radi pravovremene primjene terapije.

Pregled obavlja specijalista interne medicine sa subspecijalizacijom iz infektologije - infektolog. Pregled traje 20-30 minuta, a u zavisnosti od stanja pacijenta može trajati i duže. Za isti nije potrebna posebna priprema. Pregled obuhvata uzimanje anamnestičkih podataka od pacijenta, uvid u eventualnnu postojeću medicinsku dokumentaciju i klinički preged, nakon čega se donosi dijagnoza o postojećem stanju i eventualno propisuje terapija.

Osim infektološkog pregleda, a u slučaju medicinskih indikacija, obrada se upotpunjuje ultrazvučnom dijagnostikom.

Uvijek tu za Vas!