Prof dr Ivan Jovanović

gastroenterohepatolog

2021 – sada, Euromedik , Medicinski direktor

1995 – 2021. Klinički Centar Srbije, Institut za bolesti digestivnog sistema, Klinika za gastroetnerologiju i hepatologiju, Beograd

 • Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu godine prosječnom ocjenom 9,29. Magistarski rad odbranio je sa odlikom 1998.godine. Specijalistički ispit iz interne medicine položio je odlikom oktobra 1999. godine.
 • U periodu od septembra 2000. do juna 2001. godine, boravio na doktorskim studijama na Medicinskom fakultetu Univerziteta na Kritu (University of Crete, Medical School). Doktorirao na temu “Inflamatorne promene i faktori rizika za nastanak karcinoma ezofagogastričnog spoja”.
 • Za istraživača saradnika u Institutu za medicinska istraživanja izabran je septembra 2001. godine.
 • Od jula 2002. Godine do decembra 2004. godine obavljao dužnost Pomoćnika Ministra zdravlja u Vladi RS.
 • godine, odlukom Komisije za sticanje naučnih zvanja, Ministrastva nauke i zaštite životne sredine, stiče zvanje Naučnog saradnika u Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu.
 • godine izabran za asistenta Medicinskog fakulteta a 2011. godine izabran u zvanje docenta Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu na predmetu Interna medicina.
 • Tokom svoje profesionalne karijere usavršavao se na Klinici za multidisciplinarnu endoskopiju Univerziteta Ependorf u Hamburgu, na Univerzitetu Otto Von Guircke u Magdeburgu i Marrien Hospital u Bottrop-u u Nemačkoj i Klinikama Tokoshukai grupe u Kishiwadi, Osaki, Fukaoki i Tokiju, Japan i u Univerzitetu u Alabami, SAD
 • U periodu od 2009-2013 obavljao funkciju generalnog sekretara Udruženja gastroenterologa Srbije. Od 2013. godine obavlja dužnost Predsjednika Gastroenterološkog Endoskopskog Udruženja Srbije (GEUS).

Dobitnik:

 • godišnje nagrade „Prof. Dr Obren Popović“ Udruženja gastroenterologa Srbije za 2009. Godinu
 • Don Wilson Cook nagrade Američkog Endoskopskog Udruženja (ASGE) za 2010. godinu.
 • Nagrade za najboljeg recenzenta časopisa Endoscopy za 2015. godinu.

Autor tri monografije, od kojih su dvije (Helicobacter pylori i Celijakija-knjiga bez glutena), uvrštene u učila za poslediplomsku nastavu Medicinskog fakulteta i autor dva poglavlja u medjunarodnoj publikaciji „Interventna endoskopija“ kao i poglavlja u monografiji od nacionalnog značaja „Kolorektalni karcinom“ autora, akademika prof. Dr Krivokapića.

Ko-editor časopisa Endoscopy International Open

Kao generalni sekretar učestvovao u organizaciji dva nacionalna kongresa sa medjunarodnim učešćem i poslediplomskih kurseva Evropskog udruženja gastroenterologa i endoskopista (EAGEN).

Direktor Ambasador programa Američkog Endoskopskog Udruženja (ASGE) održanog u Beogradu septembra 2014. godine

Ko-direktor Medjunarodnog skupa u organizaciji Evropskog i Srpskog Udruženja endoskopisa (ESGE/SSGE) održanog u Beogradu septembra meseca 2018.  Godine.

Kao predjsednik Gastroenterološkog Endoskopskog Udruženja Srbije (GEUS) započeo endoskopsku obuku gastroenterologa u Srbiji kroz interaktivne „uživo“ radionice i obuku kroz neposredno izvodjenje procedura.

Dobitnik stipendije Fulbright fondacije Američke Vlade za 2014/2015 kao Visiting professor Basil Hirsowitz Center of Excelence, Univerziteta Alabama u Birminghamu.

Polja posebnog interesovanja Dr Ivan Jovanovića u gastroenterologiji su pored bolesti hepatobilijanrnog sistema, celijakije, digestivna endoskopija, zapaljenske bolesti creva, prevencija i rano otkivanje malignih bolesti digestivnog sistema kao i refluksna bolest jednjaka i eozinofilni ezofagitis.

Uvijek tu za Vas!