mr sci Anja Đurić

specijalista kliničke neuropsihologije i neuronauke

Izuzetno smo ponosni što možemo poželjeti dobrodošlicu još jednom novom članu Poliklinike Rezidencija zdravlja Kerber –  mr sci Anja Đurić specijalista kliničke neuropsihologije i neuronauke

Sigurni smo kako će mr sci Đurić svojim stručnim znanjem i kompetencijama stečenim kroz studije u Varšavi i bogatom kliničkom praksom, pridonijeti daljem rastu naše Poliklinike i kvalitetu naših usluga na kojem insistiramo od samog početka.

Neuropsihološke procjene i kompletna dijagnostika se posebno zahtijevaju da bi se razumjelo kako funkcionišu različita područja i sistemi mozga. Testiranje se obično preporučuje kada postoje simptomi ili žalbe, koji uključuju pamćenje ili razmišljanje. To može signalizirati promjena koncentracije, organizacije, rasuđivanja, pamćenja, jezika, percepcije, koordinacije ili ličnosti. Do promjene može doći zbog bilo kog broja medicinskih, neuroloških, psiholoških ili genetskih uzroka.

Neuropsihološka rehabilitacija bavi se poboljšanjem kognitivnih, emocionalnih, psihosocijalnih i bihejvioralnih deficita, prouzrokovanih povredom ili oštećenjem mozga, psihološkom traumom, ili bilo kojom vrstom fizičkih oboljenja ili smetnji. Neuropsihološka rehabilitacija je uglavnom usredsređena na pristup tretmanu pacijenata sa povredom mozga, drugim organskim ili psihičkim traumama, koje su dovele do problema u funkcionisanju pacijenata, pomoć njihovim porodicama i stručnom osoblju koje brine o njima i bira ciljeve koje treba postići.

Uvijek tu za Vas!