dr Elena Arsova

spec triholog

Dr Elena Arsova je specijalista trihologije sa radnim iskustvom od 12 godina u ovoj oblasti. Dr Arsova je osnovala trihološku kliniku Hair Clinic Balkan u Beogradu, sa ciljem da pacijentima obezbijedi najbolje dijagnostičke, nehirurške i hirurške metode za kosu koje su trenutno dostupne u svijetu.

Na osnovu svog znanja, iskustva i kontinurane edukacije, dr Arsova je implementirala nove metode za tretiranje kose, unaprijedila dijagnostičke metode i postavila nove medicinske protokole. Članstvo u “European Hair Research Society”, kao i saradnja sa “Ukrainian Hair Research Society”, “Institute of Trichologists” u Londonu i “World Trichology Society” u Njujorku, su od neprocjenljive vrijednosti za kontinuiranu edukaciju i otvaranje novih mogućnosti za tretmane kose od kojih bi naši pacijenti imali benefite. Direktni pristup u istraživačkim studijama o kosi i tretmanima kose, kao i razmjena iskustva sa doktorima istraživačima iz ovog društva, omogućuje odabir i primjenu metoda koje su najsavremenije i dokazano efikasne, a protokoli su uvijek „up to date“ u oblasti trihologije.

Dugogodišnji rad i edukacija sa plastičnim hirurgom dr Ozge Ergun u Istanbulu, je značio direknto upoznavanje sa kompletnim postupkom transplantacije kose, brade i obrva i praćenje trendova u oblasti mikrohirugije kose.

Uvijek tu za Vas!