Dr Elena Arsova, triholog

Vlasnik “Hair Clinic Beograd” i Stručni konsultant Poliklinike “Rezidencija Zdravlja Kerber”

ZAŠTO GUBIMO  KOSU ?

Kosa je važan dio izgleda svake osobe i smatra se jednim od simbola ljepote. Bujna kosa puna volumena znak je zdravlja i mladosti, dok analogno tome, gubitak kose afektira niži psihosocijalni status i kvalitet života.

Mali broj dermatoloških stanja daje toliko emocionalnih problema kao gubitak kose, kako kod muškaraca tako i kod žena, objašnjava dr Elena Arsova, triholog i menadžer Hair Clinic Beograd.

Kao i kod svakog medicinskog problema, pacijent koji se žali na opadanje kose zahtijeva uzimanje sveobuhvatne medicinske i farmakološke anamneze, fizički pregled kose i skalpa i adekvatne laboratorijske analize, kako bi se ustanovio razlog opadanja kose. Preduslov za pružanje adekvatne terapije jeste razumijevanje patološke dinamike opadanja, kao i potencijalnih uzroka. Jednom kad je dijagnoza postavljena, tretman će staviti problem pod kontrolom.

Oblast medicine koja se bavi istraživanjem, dijagnostikom i liječenjem ćelavosti i opadanja kose, zove se trihologija. A doktori specijalisti iz ove oblasti su doktori-triholozi.

Opadanje kose ima kompleksnu prirodu, a po savremenoj definiciji njihova priroda je multifaktorijalna. To znači da ima više razloga koji djeluju na opadanje kose.  Moderan način života doprinio je da ćelavost kod muškaraca i žena dobije kompleksan karakter. Najčešće forme ćelavosti su nasljedni gubitak kose, telogeni effluvium i alopecija areata. Dok kod muškaraca dominira nasljedni gubitak kose, kod žena  se najčešće javlja telogeni effluvium.

  1. NASLJEDNA ĆELAVOST

Nasljedna ćelavost, ili alopecia androgenetica forma, je gubitak kose koji je rezultat uticaja genetskog faktora i polnih hormona. Manifestuje se postepenim istanjivanjem kose po različitim obrascima kod muškarca i kod žena.

Da bi se javio nasljedni gubitak kose, mora da postoji nasljedni faktor. Geni su različite jačine zbog čega i uzrokuju različit stepen i dinamiku opadanja kose. Tako da je genetski kod za opadanje kose upisan u ćelije folikula dlake. Da bi se genetska poruka aktivirala, potrebni su androgeni hormoni pa dolazimo do drugog faktora za gubitak kose. Glavni triger hormon za opadanje kose je dihidrotestosteron ili DHT, a kod žena kada se DHT veže za korijen dlake on daje signal ćelijama folikula da rade manje. Te „ lijene“ ćelije proizvode tanku i slabu dlaku a tokom vremena prekinu da rade i ne proizvode dlaku. DHT se proizvodi od testosterona i zato nivo DHT-a zavisi od nivoa testosterona.

  1. TELOGENI EFLUVIUM

Telogeni effluvium je gubitak kose koji daje jako opadanje kose, do 200-300 dlaka na dan. On se javja zbog različitih zdravstvenih faktora, kao nedostatak gvožđa, disbalans štitnih hormona, porođaj, menopauza,  dijete,  operacije, infektivni procesi, veliki stres, uzimanje pojedinih ljekova … Može da bude akutni ili hronični.

Kod telogenog efluviuma, veliki broj dlaka naglo ulazi u fazu ispadanja. Čak do 30% kose može da udje u telogenu fazu.

Stres je takođe čest razlog za opadanje kose. Kortizol je hormon koji se povećava zbog stresa , oštećuje proteoglikane  koji su bitni proteini za dlaku i za njenu funkciju. Kao rezultata stresa i povećenog kortizola, aktivira se opadanje i istanjivanje dlake.

I naravno loša ishrana, slaba proteinima i nutrijentima, pušenje, alkohol, nespavanje  dodatni su faktori koji uzrokuju opadanje kose, naročito kod muškaraca.

  1. ALOPECIA AREATA

Alopecia areata ili opadanje u pečatima, je autoimuni gubitak kose zbog formiranja antitijela protiv vlastite dlake. Antitijela prekidaju ciklus rasta dlake i dolazi do opadanja kose. Razlozi pojave alopecije nijesu kompletno objašnjeni. Genetski faktor ima ulogu naročito kod agresivnije forme alopecije. Triger faktor može da bude neki infektivni focus u organizmu ili skorije infektivno oboljenje, druga autoimuna reakcija (najčešće hipotiroidizam), jače alergijske reakcije ili sklonost alergijama, i ponovo stres.

Preduslov za pružanje adekvatne njege pacijentu je razumijevanje patološke dinamike opadanja kose i potencijalnih uzroka opadanja kose. Jednom kad je dijagnoza sigurna, tretman u skladu sa  dijagnozom  staviće problem pod kontrolom. Ultimativno, najbolji način da smanjimo emocionalni stres vezan za gubitak kose, jeste da efektivno tretiramo opadanje kose.