VELIKA ČAST: Srpski kardiolog predsednik Svetskog udruženja za vaskularno zdravlje (ISVH)

Svetsko udruženje za vaskularno zdravlje (ISVH) jeste udruženje lekara i naučnika čiji je cilj adekvatna dijagnostika i uspešno lečenje poremećaja funkcije krvnih sudova

Novembra ove godine za predsednika Svetskog udruženja za vaskularno zdravlje (ISVH) izabran je prof. dr Nebojša Tasić, pomoćnik direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, što je velika čast kako za ustanovu tako i za našu kardiologiju.

Svetsko udruženje za vaskularno zdravlje (ISVH) jeste udruženje lekara i naučnika čiji je cilj adekvatna dijagnostika i uspešno lečenje poremećaja funkcije krvnih sudova. Danas je poznato da u osnovi svih kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih oboljenja, povišenog krvnog pritiska, infarkta, šloga i drugih leži poremećena biologija krvnih sudova.

Upravo oštećenja krvnih sudova kroz proces ateroskleroze i duge patološke procese dovode do najvećeg broja umrlih na planeti. Ovo udruženje ima za cilj da najsavremenijim istraživanjima i aktivnom naučnom saradnjom eksperata iz celog sveta pokuša da pronikne u tajne ovih patoloških procesa i uspori i/ili zaustavi razvoj ovih bolesti.

Autor: Foto: Zorana Jevtić