Prim Renato Janušić, hirurg glave i vrata, u emisiji Boje Jutra govori o promjenama na koži i uklanjanju istih RF metodom