📍 ul. Slovačka 31 (Nova Dalmatinska)

Kardiološki pregled i EKG

Početna/Djelatnosti/Kardiologija/Kardiološki pregled i EKG
Kardiološki pregled i EKG 2017-09-28T12:31:57+00:00

Kardiološki pregled je bezbolan, nije potrebna nikakva priprema, ne koriste se nikakvi invazivni instrumenti (uobičajeno se koristi stetoskop, tenziometar, EKG aparat). Traje prosječno oko 20-30 minuta a po potrebi i duže.

  • Anamnezu odnosno uzimanje podataka o postojećim tegobama i smetnjama.
  • Ličnu i porodičnu anamnezu, odnosno podatke o prethodnim bolestima i detekciju faktora rizika od vaskularnih, endokrinih, neuroloških, nefroloških i drugih faktora rizika kod bolesnika i krvnih srodnika.
  • Kardiološki pregled (status)
  • Završno mišljenje i određivanje terapije
  • Dopunske dijagnostičke procedure

1. Tegobe koje se javljaju naglo ili postepeno i zahtevaju da se obavi kardiološki pregled su neke od sljedećih: bol u sredogruđu, gušenje, lupanje i preskakanje srca, glavobolja, vrtoglavice, otoci potkoljenica, zamor, mučnina, opšta slabost, promjene u vidu, krvarenje iz nosa i dr.
2. Dio kardiološkog pregleda (statusa) je uzimanje podataka o prethodnim bolestima kao i podaci o bolestima u porodici i kod krvnih srodnika zbog postojanja eventualno nasljednih oboljenja.
3. Kardiološki pregled obuhvata: opšti pregled (stav, visina, tjelesna težina, simetričnost građe tijela, muskulatura, koža i potkožno tkivo, tjelesna temperatura, disanje, psihičko stanje); pregled glave (oblik, kosmatost, oči, nos, usta) i vrata (pokretljivost, stanje štitaste žlijezde, stanje vena na vratu, pulsacije: arterijske i venske); pregled grudnog koša i pluća (simetričnost i oblik grudnog koša, respiratorna pokretljivost hemitoraksa, zvuk pluća, tip disanja, pojava patološkog disajnog šuma, pojava propratnih šumova); pregled srca i krvnih sudova (ritam srčanih kontrakcija, srčanih tonova, galopa, nalaz šumova: vrijeme javljanja, karakter, pravci propagacije, što nas usmjerava ka daljoj dijagnostici); pregled abdomena: položaj trbušnog zida, osjetljivost, prisustvo slobodne tečnosti, šumova abdominalne aorte, stanje jetre i slezine, osjetljivost bubrega; pregled ekstremiteta: deformiteti, otoci, varikoziteti.

Specijalistički kardiološki pregled sa EKG-om uključuje:

  • EKG nalaz
  • Inetrpretaciju EKG-a
  • Ambulantno merenje krvnog pritiska
  • Pregled takođe uključuje savjet za terapiju i ishranu.
  • Kardiološki pregled

Ljekar specijalista interne medicine i subspecijalista kardiologije obavlja klinički pregled pacijenta.

Pregled počinje anamnezom, odnosno razgovorom sa pacijentom. Ljekar vodi intervju sa pacijentom, postavljajući pitanja o tegobama, simptomima bolesti i razlozima posjete kardiologu. Nakon pažljivo uzete anamneze (istorije bolesti), iskusan ljekar može značajno suziti moguće uzroke bolesti.

Kardiološki pregled dalje podrazumijeva inspekciju, palpaciju, auskultaciju, mjerenje tenzije i EKG.

Inspekcijom ljekar posmatra spoljne znakove i simptome bolesti. Iskusnom oku ljekara sama pojava bolesnika često otkriva dijagnozu bolesti i usmjerava ga na prave dijagnostičke procedure.

Palpacijom ljekar pregleda štitnu žlijezdu, trbuh (abdomen), dojke, periferne pulseve -arterijske i venske, spoljne promjene na tijelu.

Auskultacija je metod slušanja stetoskopom. Auskultacijom se pregledaju pluća, srce, veći krvni sudovi, peristaltika. Auskultacijom se mogu otkriti razna plućna oboljenja, srčani šum, šum nad većim arterijama.

Tenziometar nam služi za mjerenje krvnog pritiska. Dobijamo vrijednosti sistolnog (gornjeg) i dijastolnog (donjeg) srčanog pritiska.

EKG (elektrokardiogram) belježi sa 6 standardnih odvoda i 6 prekordijalnih odvoda električnu aktivnost srca. Na osnovu EKG zapisa mogu se utvrditi: srčana frekvenca, osovina srca, uvećanje srca, ishemija (angina pektoris, akutni infark miokarda), poremećaji ritma, poremećaji provođenja srčanog impulsa.

Po završenom pregledu kardiolog postavlja dijagnozu. Pacijent se upućuje ciljano na dodatne preglede/ehokardiografski pregled, ergometriju, holter EKGa, holter TA i dobija terapiju ako je potrebno.