📍 ul. Slovačka 31 (Nova Dalmatinska)

Ultrazvuk štitaste žlijezde

Početna/Djelatnosti/Endokrinologija/Ultrazvuk štitaste žlijezde
Ultrazvuk štitaste žlijezde 2017-09-28T13:07:02+00:00

Ultrazvučni pregled koristi zvučne talase visoke frekvence iz za čoveka nečujnog dela talasnog spektra. Pogodnim pijezo-električnim instrumentom dobija se ultrazvuk od 7.5 MHz koji se linearnom sondom aplikuje preko pogodnog materijala (želea) da bi se izbeglo rasipanje na površini kontakta. Ultrazvuk je bezbolan, dovoljno precizan i pouzdano daje mere tiroidne konture. Vrlo je pogodan za utvrđivanje prirode nodoznih promena (solidna ili cistična) i otkriva male nodozne promene koje ne mogu da se otkriju pipanjem (palpacijom). široka i često nepotrebna primena ultrazvuka otkriva da više od 50% populacije ima neki nodus ili manju cistu u tiroidnom tkivu. Nekada ovaj nalaz nepotrebno neurotizuje pacijenta a lekari često nastavljaju ispitivanje zanemarljivih, bezazlenih lezija koje nemaju klinički značaj. Ultrazvuk ima svoje mesto u kliničkom ispitivanju kada je nodus palpabilan (opipljiv), kada hoćemo da ocenimo njegov sadržaj i kod punkcije štitaste žlezde ako je promena veoma mala ili duboko postavljena. Kod difuzne strume ili ako nema palpabilnih nodusa ultrazvuk nema značaja i ne treba ga raditi po svaku cenu i češće nego što je potrebno. Neki detalji o primeni ultrazvuka dati su i u delu o tiroidnim nodusima.

Opis ultrazvučnog pregleda tiroidne žlezde obuhvata:

  • Izračunavanje zapremine žlezde
  • Eho izgled žlezde (normalan / hipoehogen; homogen/ nehomogen)
  • Lokalizaciju i trodimenzionu veličinu fokalne lezije i nodusa
  • Struktura (solidna/ tečna/ kalcifikovana) i eho izgled (normalan/ hipoehogen/ hiperehogen) fokalne lezije i nodusa, okolnih organa i limfnih nodusa