📍 ul. Slovačka 31 (Nova Dalmatinska)
dr Snežana Dragaš 2020-12-20T08:58:25+00:00

dr Snežana Dragaš

mr sci med spec infektolog

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da se našem timu pridružila i dr Snežana Dragaš mr sci med spec infektolog. Dr Dragaš je jedini doktor infektolog u Crnoj Gori sa užom specijalizacijom iz Virusologije, radi u KBCCG i ima višegodišnje radno iskustvo i usavršavanje kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Dr Dragaš je  odbranila magistarski rad tezom baziranom na proučavanju Epstain Barr visrusa i Infektivnoj mononukleozi. U daljem usavršavanju kroz doktorsku disertaciju čija je izrada u toku, bavi se humanim retsrovorusima, izmjenama genetskig materijala mutacijama visura i njihovim uticajem kako na sam virus tako i na čovjeka kroz složenu interakciju virus- imunski sistem čovjeka

🔹tumačenje seroloških analiza kod virusnih, bakterijskih i parazitarnih infekcija (HCV, HBV, HIV, Koxaki, CMV, EBV, HSV, Toxoplasma…)

🔹dijagnostika i liječenje LAJMSKE BOLESTI

🔹dijagnostika i liječenje infektivne MONONUKLEOZE kao i drugih HERPES virusnih infekcija ( Herpes Simplex, Herpes Zoster…)

🔹dijagnostika i liječenje uvećanih limfnih žlijezda

🔹dijagnostika i liječenje infekcije jetre

🔹savjeti, preporuke i profilaksa prilikom putovanja u inostranstvu