📍 ul. Slovačka 31 (Nova Dalmatinska)
mr sci Anja Đurić 2021-05-20T09:43:54+00:00

mr sci Anja Đurić

𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗷𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗸𝗹𝗶𝗻𝗶𝗰̌𝗸𝗲 𝗻𝗲𝘂𝗿𝗼𝗽𝘀𝗶𝗵𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗷𝗲 𝗶 𝗻𝗲𝘂𝗿𝗼𝗻𝗮𝘂𝗸𝗲

Izuzetno smo ponosni što možemo poželjeti dobrodošlicu još jednom novom članu Poliklinike Rezidencija zdravlja Kerber –
👩‍⚕️ 𝗺𝗿 𝘀𝗰𝗶 𝗔𝗻𝗷𝗮 𝗗𝗷𝘂𝗿𝗶𝗰́ 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗷𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗸𝗹𝗶𝗻𝗶𝗰̌𝗸𝗲 𝗻𝗲𝘂𝗿𝗼𝗽𝘀𝗶𝗵𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗷𝗲 𝗶 𝗻𝗲𝘂𝗿𝗼𝗻𝗮𝘂𝗸𝗲

Sigurni smo kako će mr sci Đurić svojim stručnim znanjem i kompetencijama stečenim kroz studije u Varšavi i bogatom kliničkom praksom, pridonijeti daljem rastu naše Poliklinike i kvalitetu naših usluga na kojem insistiramo od samog početka.

_______

Neuropsihološke procjene i kompletna dijagnostika se posebno zahtijevaju da bi se razumjelo kako funkcionišu različita područja i sistemi mozga. Testiranje se obično preporučuje kada postoje simptomi ili žalbe, koji uključuju pamćenje ili razmišljanje. To može signalizirati promjena koncentracije, organizacije, rasuđivanja, pamćenja, jezika, percepcije, koordinacije ili ličnosti. Do promjene može doći zbog bilo kog broja medicinskih, neuroloških, psiholoških ili genetskih uzroka.

Neuropsihološka rehabilitacija bavi se poboljšanjem kognitivnih, emocionalnih, psihosocijalnih i bihejvioralnih deficita, prouzrokovanih povredom ili oštećenjem mozga, psihološkom traumom, ili bilo kojom vrstom fizičkih oboljenja ili smetnji. Neuropsihološka rehabilitacija je uglavnom usredsređena na pristup tretmanu pacijenata sa povredom mozga, drugim organskim ili psihičkim traumama, koje su dovele do problema u funkcionisanju pacijenata, pomoć njihovim porodicama i stručnom osoblju koje brine o njima i bira ciljeve koje treba postići.

Posjetite nas ili nas pozovite za više informacija na
☎ 020 266 066 ili na 📞067 229 111
📌 Ulica Slovačka br.31.
🌐 https://rzkerber.com/kako-do-nas/
𝗨𝗩𝗜𝗝𝗘𝗞 𝗧𝗨 𝗭𝗔 𝗩𝗔𝗦 !